CORONA

Grundet den aktuelle coronaepidemi er der udelukkende mulighed for visiterede konsultationer. Det betyder at der er lukket for akutkonsultationen og for tidsbestilling via hjemmesiden.
I stedet bedes du ringe til klinikkens sekretær for at lave en aftale, og er du i tvivl om vi bør se dig, så ring også til sekretæren, som vil hjælpe med at afklare, hvorvidt vi bør se dig ved fremmøde. Det gælder både for patienter med akutte problemstillinger og kronisk sygdom.
Mange konsultationer vil under coronaepidemien fremadrettet blive erstattet af telefonsamtale med lægen.
Derudover besvarer vi som vanligt e-mails.

https://www.sst.dk/da/corona

Hvis du efter aftale med lægehuset bliver bedt om at møde op i konsultationen, så opfordrer vi til, at du møder så præcist som muligt til den aftalte tid, for at begrænse ventetiden i venteområdet.

Ligeledes opfordrer vi til ikke at medtage ledsager medmindre, det er strengt nødvendigt.